นายจอร์ช แก็ฟโรน (Mr. Georg Gafron) ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ (08/11/2560)