ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบชุดตรวจเชื้อโควิด - 19 (Antigen Test Kit) จำนวน ๓๓๐ ชุด จากผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ ๘ (05/08/2564)


เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และนายบุญเสริม นาคสาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบชุดตรวจเชื้อโควิด - 19 (Antigen Test Kit) จำนวน ๓๓๐ ชุด ให้กับบุคลากรของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จากนายชนินทร์ แก่นหิรัญ กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ ๘ ณ ห้องรับรองชั้น ๙ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร